შუქურასავით ვარ, თითქოს სულ გვერდით ვარ და ახლოს, მაგრამ მთელი ზღვა უნდა გადაცურო, რომ იქამდე მიხვიდე