ერთ მშვენიერ დილას, რომ გავიღვიძე სისხლისგან ვიყავი დაცლილი და მართლა ძალიან შემეშინდა, ვერაფერს რომ ვერ შევადრი ისე, სიკვდილის კი არა გაქრობის შემეშინდა უკვალოდ. მგონი უკვდავების კომპლექსი მაქვს