დიდი ხანი ვეძებდი ჩემში ძალას, რომ ცხოვრებისთვის გამეძლო და ვიპოვნე

ცხოვრებას გავუძელი ერთხელ, ცხოვრებას გავუძელი ორჯერ, ცხოვრებამ ვერ გამიძლო …