არც ჭრიჭინა ვარ, არც შავგვრემანი ეშხიანი ქალი. ფიფქივით თეთრი ვარ, ყინულივით ცივი, თოვლივით წარმავალი, ჩემს წითელ თმას კი კარგი არავისთვის მოუტანია და საერთოდ შორს ვარ იმისგან რასაც შეუძლია შენი დანაღვლიანება, სიმართლე ნათელია როგორც ღამით ტბაში არეკლილი მთვარე.