ჩემს გარშემო არსებული სამყარო ისეთივე პატარაა როგორც ატომის ბირთვი. არ ვიცი როგორ ვეტევი ამ მისხლისოდენა სამყაროში ჩემი გრანდიოზული სევდით. ჩემი არსებობით სამყაროს კანონზომიერებას ვარღვევ და ჩემი მასით მოძრაობის სიჩქარეს ვუმატებ ისედაც აჩქარებულ დროს და ამ თითქმის უხილავ ატომის ბირთვს.