ყველაფერი დაწერილია უკვე, ჩემი მარტოობაც ისეთი ძველი და ბებერია, ათასჯერ გამოცდილი, ათასი ადამიანის მიერ განცდილი და გადატანილი და მაინც ჩემი სულის კართან მოსული, როგორც უპატრონო ძაღლი, ჩემს გულში თავშესაფარის მძებნელი. ამ საუკუნეში პირველი ვარ ვინც მარტოობამ აირჩია . ჩემი მარტოობა უკვდავია და ყველასგან განსხვავებული. ჩემი მარტოობა ისაა ვიზეც წერდნენ და ვინც აწერინებდა. ამიტომაც მე ის მიყვარს.