ისე მათბობ როგორც ზღვას დილის პირველი სხივი, როგორ მინდა ჩემი უძირო ტალღებით მოგეხვიო, მაგრამ მეშინია არ ჩაგაქრო