ვგრძნობ რას განიცდის ზღვა, როდესაც მასში შეჩვეულ და ყველსგან მივიწყებულ ნივთებს გამორიყავს ნაპირზე. მინდა ავღელდე და მივენარცხო კლდეებს, რომელიც გარს მარტყავს, მაგრამ ზღვა არ ვარ.