სიტყვა გამიძუნწდა სუნთქვით დაბოღმილი,

ფიქრი ოცნებას მარხავს.

ისევ გავმაღლდი სახემოცლილი,

ნიღაბს უჯრაში ვმალავ.

 

ჩემს კარადაში დაზამთრდა დილით,

ქურქმაც ჩაიცვა კაბა.

ისვე გავთეთრდი მე, ჩრდილოეთი,

შენ მზეს გრძნობებით ფარავ.