ხანდახან ვფიქრობ რომ ადამიანებს უნდათ ჩემში იმ სევდის დანახვა, რომელსაც თავად ატარებენ, მაგრამ მისი რცხვენიათ