თავს ორ სამყაროს შორის გამოკეტილად ვგრძნობ, ერთი სამყარო ჩემს გარშემოა და მეორე ჩემში.
ჩემს გარშემო სამყარო ჩემი ოთახით იწყება და დასასრული არც ვიცი თუ აქვს სადმე, ადამიანებმა მის დასასრულს ვერ მიაგნეს. მე კი ვამბობ რომ სამყარო მრგვალია და ბრუნავს საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით.
სამყარო ჩემში, იწყება ჩემი სახის ანარეკლით და დასასრული არ ვიცი თუ აქვს სადმე, ადამიანებმა მის დასასრულს ვერ მიაგნეს, მე კი ვამბობ რომ ის მრგვალია და ბრუნავს საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით.