უშენოდ… ვარ…

კარგად…

არა…

ვარ…

უშენოდ…

მიყვარდე მაინც…

უბრალოდ უშენოდ ვარ…

და მომწონს…

ცოტა…

დანარჩენი ბევრი, უშენოდ…