მიწა ვარ, რომელმაც გული იგრძნო და ამოხეთქა. ვულკანი ვარ, რომელიც ღმერთებმა დასაჯეს და ქალად აქციეს.

ვულკანი ვარ, შიგნიდან დაფლეთილი და გადამწვარი, ლექსად ამოხეთქილი და გრძნობებისგან დაცლილი, ცრემლად გადმოღვრილი და დიდი ხნის წინ ჩაძინებული ვულკანი ვარ