თავს შენს ხელში ძაფზე აცმულ მძივად ვგრნობ, რომელიც გაწყვიტე და სულ დააბნიე