ჩემი ოთახი სხვა განზომილებაშია. კარს დავხურავ, რომ ამ სამყაროს გაუგებრობათა ორპირმა არ გაგფანტოს და გული არ გაგიციოს. მე მარტოობას შეჩვეული ვარ და სიბნელისაც აღარ მეშინია. ამ კარზე ჟანგიც კი შეჩვეულია ჩაკეტვას. მაპატიე დედამიწა, რომ გაგაღე.