გავბედავ, რასაც ვერ ვბედავდი. ყველა ჩემს დემონს ფურცლებზე გავაცოცხლებ ჩემი ფუნჯებით და შევებრძოლები, როგორც თანასწორს, რომ შენ ნავს გზაზე, წინ არ დახვდეს ცეცხლის ქარბუქი, ქვიშის წვიმა და ადუღებული ოკეანე