გადამარჩინოს ვინმემ…

ჩემი მეგობრის გული მტკივა, ჩემი დედიკოს გული მტკივა, ჩემი მამიკოს გული მტკივა, ჩემი მკვდარი შვილის გული მტკივა, ჩემი საყვარელი ქმრის გული მტკივა, შენი გული მტკივა

და ჩემთვის არაფერი მრჩება…