ყველაზე კარგი მამა მყავს. ჩემი თეთრი ნაჭუჭია, როცა ცუდად ვარ გულში მიკრავს. ასე ნაჭუჭშემოკრული დავდივარ შემდეგ გატეხვამდე. ჩემს ყველა დავარდნაზე ჩემი მამიკო იბზარება. ოკეანე რომ არ გვაშორებდეს, ყოველ დილით მოვიდოდი შენთან ჩასახუტებლად.